#

Kwaliteitsregister Autisme Specialisme

Het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme (KrAS) is een branche onafhankelijk kwaliteitsregister voor in autisme gespecialiseerde professionals.

KrAS is in 2013 gestart om professionals de mogelijkheid te geven hun kwaliteit op onafhankelijke wijze te laten toetsen. Bij deze toetsing wordt gelet of de specialist voldoet aan de minimale eisen wat betreft professionaliteit, deskundigheid, VOG en referenties.
De minimale kwaliteitseisen waaraan moet worden voldaan kunt u naslaan door te klikken op de link in "Overzicht kwaliteitseisen” onder aan de pagina.

Voor mensen met autisme biedt KrAS de mogelijkheid om gecertificeerde professionals te vinden die hen de juiste hulp kunnen bieden.
Zij kunnen de in autisme gespecialiseerde professionals rechtstreeks benaderen via het Kwaliteitsregister.

Voor opdrachtgevers zoals gemeenten geeft het Kwaliteitsregister de zekerheid dat de geregistreerde professional minimaal aan de beschreven eisen voor certificering voldoet.
Gemeenten mogen dus de controle van geregistreerde specialisten overlaten aan het Kwaliteitsregister Autisme Specialisme.